Prædikener i Tidehverv - Ordnet alfabetisk efter Forfatterne
Evigt til stede

Af Thomas Østergaard Aallmann. Tidehverv, 2003, s.167-168. (Joh.16,5-15).

 
Brudetale 1943.

Af Henning Aarup, Tidehverv, 1943, nr. 9, s.97-98.

 
22. søndag efter trinitatis

Af K. L. Aastrup. Tidehverv, 1976, s.49-50.

 
2. Søndag efter Helligtrekonger

Af K. L. Aastrup. Tidehverv, 1956, s.1-2.

 
Prædiken holdt i Grenaa kirke d. 17. okt. 1933

Af Karl Robert Adamsen Tidehverv, 1933, s.129-131 (Rom.8,1-4).

 
Skat i Lerkar

Af Ivar Ammitzbøll. Tidehverv, 1927, s.83-85 (2.Kor.4,7-12).

 
Paaskedag 1934

Af Otto Andersen. Tidehverv, 1934, s.49-51.

 
Sexagesima 1956

Af Otto Andersen. Tidehverv, 1956, s.37-39. (Mk. 4,26-32).

 
5. søndag efter helligtrekonger

Af Otto Andersen. Tidehverv, 1968, s.37-38. (Matt.13,44-46).

 
Jordens salt

Af Hans Erik Apelgren. Tidehverv, 2002, s.183-184. Math.5,13-16.

 
Juleprædiken

Af Knud Banning. Tidehverv, 1989, s.203-204.

 
Mosestid og Kristustid

Af Karl Barth & Eduard Thurneysen. Tidehverv, 1927, s.148-151. 2. Kor. 3,12-18.

 
Kom, Skaberaand

Af Karl Barth & Eduard Thurneysen. Tidehverv, 1927, s.136-139. Ap. Gern. Kap. 2.

 
Bliver udvalgte!

Af Christoph Blumhardt. Tidehverv, 1926, s.22-24. Luk.18,1-8.

 
Fristelse

Af Carsten Breengaard, Tidehverv, 2007, nr. 4, april, s.91-92. (Matt. 4, 1-11).

 
Om Kristus

Af Carsten Breengaard, Tidehverv, 2007, nr. 10, december, s.211-212. (Luk. 10,23-37).

 
Selvretfærdighedens forbandelse

Af Ole Brehm Jensen, Tidehverv, 2011, nr. 7, september, s.151-152. (7. søndag e.tr. - Luk.19.1-10).

 
Modsigelsen

Af Ole Brehm Jensen, Tidehverv, nr. 1, januar, 2008, s.19-20. (Luk. 4,16-30).

 
Tomme hænder

Af Morten Brøgger, Tidehverv, 2005, nr. 4, april, s.91-92. (Luk. 1, 46-56).

 
Prædiken

Af Morten Brøgger, Tidehverv, 2007, nr. 9, november, s.191-192.

 
Al den snak om værdier

Af Morten Brøgger, Tidehverv, 2006, nr. 10, december, s.175-176. (Luk. 12,32-48)

 
Synd ikke mere!

Af Morten Brøgger, Tidehverv, december, 2004, s.219-220. (Johs. 5,1-15).

 
Skyldens virkelighed

Af Morten Brøgger. Tidehverv, 2003, s.19-20.

 
Næstekærlighed som menneskeforagt

Af Johs. H. Christensen. Tidehverv, 2003, s.38-40. Matthæus-evg. kap. 21 v. 1-9.

 
Kirkens genmæle

Af Johs. H. Christensen, Tidehverv, 2007, nr. 5, maj, s.110-112. (Mattæus kap. 8. v. 23-27)

 
Den perverse renselse

Af Johs. H. Christensen, Tidehverv, 2006, november, s.150-152. (Mattæus kap.12, v.31-42).

 
Femte søndag efter trinitatis

Af H. B. Davidsen, Tidehverv, 1967, nr. 7, september, s.69-70 (Luk.5,1-11).

 
Haverslev kirke 8. sept. 1968

Af Harald Bülow Davidsen, Tidehverv, 1969, nr. 1, s.1-3 (Math.20,20-28).

 
Den ny Vin

Af Hans Dreiøe. Tidehverv, 1934, s.129-130. Mark. Ev. Kap. 2, 14-22.

 
Den barmhjertige Samaritan

Af Hans Dreiøe. Tidehverv, 1929, s.125-128. Luk.10,23-37.

 
Prædiken til 9. søndag e. trinitatis

Af Carsten Forman. Tidehverv, 1958, s.57-58 (Luk.12,32-48).

 
Prædiken til juledag 1978

Af Majken Frost. Tidehverv, 1979, s.49-50.

 
Prædiken til 2. søndag i advent 1987

Af Majken Frost. Tidehverv, 1988, s.13-15.

 
Nytårsdag

Af Majken Frost. Tidehverv, 1995, s.23-24. Lukas 2,21.

 
Djævelens herredømme

Af Majken Frost. Tidehverv, 1997, s.87-88. Luk.11,14-28.

 
Bekymringen er synden

Af Majken Frost. Tidehverv, 1998, s.195-196. (Luk.10,38-42).

 
Fornærmelse

Af Hans H. Graversen, Tidehverv, 2007, nr. 2, februar, s.43-44. (Luk. 2,1-20)

 
Prædiken til 3. søndag efter påske 1965

Af Bent Hahn, Tidehverv, 1965, nr. 10, december, s.105-106 (Johs.16,16-22).

 
"Se, hvilket menneske!"

Af Bent Smidt Hansen. Tidehverv, 1959, s.29-31. Lidelseshistorien, afsnit 13 og 14.

 
Prædiken langfredag 1978 i Ågård Frimenighedskirke

Af Gunnar Kasper Hansen. Tidehverv, 1978, s.81-82. Markus 15,16-39.

 
3. søndag efter paaske 1945.

Af N. I. Heje, Tidehverv, Aarg. 19, 1945, nr. 4, april, s.39-41. (Joh. 16,16-22)

 
3. søndag i fasten 1958

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1958, s.13-14.

 
11. søndag efter Helligtrefoldighedsfest 1957

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1957, s.65-66. Lk. 18, 9-14.

 
Allehelgensdag 1955

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1955, s.85-86.

 
Paaskedag 1937

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1953, s.65-66.

 
Skærtorsdag 1953

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1953, s.25-26.

 
3. søndag i fasten 1950

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1950, s.13-14.

 
Prædiken ved Johannes Hansens og Arngod Hejes Bryllup

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1945, s.61-63.

 
Brudetale 1933

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1941, s.49-50.

 
Prædiken i Esajaskirken

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1934, s.97-99.

 
3. Søndag efter Helligtrefoldighedsfest 1933

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1933, s.97-98.

 
Prædiken

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1932, s.93-94.

 
Søndag Septuagesima 1932

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1932, s.81-82.

 
1. Søndag i Advent

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1932, s.158-160.

 
Allehelgensdag 1930

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1931, s.17-19.

 
Helliggørelse

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1930, s.149-151.

 
Juleaften 1928

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1929, s.153-155.

 
Kristus Guds Ord

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1928, s.67-70.

 
Prædiken, holdt i Vridsløselille Fængselskirke

Af N. I. Heje. Tidehverv, 1927, s.76-78.

 
Tusind års kristendom

Af Søren Holm. Tidehverv, 2001, s.66-68. (Luk.2,1-14).

 
Teolog-weekend i Humlebæk kirke d. 3. oktober 1954

Af Svend Holm-Nielsen. Tidehverv, 1954, s.77-78. (1.kor.15,21-28).

 
Prædiken i Esajas kirke 27. oktober 1985

Af Johs. Horstmann. Tidehverv, 1986, s.1-5. Joh. 4,46-53. 21.

 
Tale ved Johannes Simonsens begravelse

Af Johs. Horstmann. Tidehverv, 1975, s.13-15. Rom. 5,8-11.

 
Det ene nødvendige

Af N. O. Jensen, Tidehverv, 1966, nr. 8, oktober, s.85-86, (Luk.10,38-42).

 
Prædiken på tredje søndag efter trinitatis

Af N. O. Jensen, Tidehverv, 1962, nr. 10, december, s.77-79 (Luk.15,11-32).

 
Troen i Vantroens Verden.

Af N. O. Jensen, Tidehverv, 1943, s.13-15. Marc.9,17-29.

 
Den liden Stund

Af N. O. Jensen. Tidehverv, 1954, s.1-3. (Joh. 16,16-22).

 
Kristi skjulte herredømme

Af N. O. Jensen. Tidehverv, 1956, s.49-50. (Matth. 28,18-20).

 
Ved Gustav Brøndsteds begravelse

Af N. O. Jensen. Tidehverv, 1960, s.2-4.

 
Afskedsprædiken i Faarup Kirke Fastelavns Søndag 1969

Af N. Otto Jensen, Tidehverv, 1969, nr. 3, marts, s.25-27 (Matt.3,13-17).

 
Prædiken og konfirmandtale

Af Kristian Jordansen, Tidehverv, 1969, nr. 6, juni, s.61-63 (Joh.10,11-16).

 
Uden I omvender jer og bliver som børn

Af Aage B. Kinch. Tidehverv, 1972, s.105-106. (Matt.18,1-14). Ny sogn kirke på Holmsland d. 29. okt. 1972.

 
Prædiken - 27. Juni 1847

Af H. F. Kohlbrügge. Tidehverv, 1928, s.93-99. Ps.89,16-21.

 
Revolution og teologi

Af Søren Krarup, Tidehverv, 1969, nr. 7, september, s.73-75 (Rom.13,1-3).

 
Menneskets synd

Af Søren Krarup, Tidehverv, 1966, nr. 6, juni, s.57-58, (Joh.8,42-51).

 
Helteånd

Af Søren Krarup, Tidehverv, årg. 79, 2005, nr. 10, december, s.211-212.

 
Snedkersvenden Strube

Af Søren Krarup, Tidehverv, 2005, nr. 8, oktober, s. 170-172. (Luk. 10, 23-37).

 
Tomme ord i Thy

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1970, s.69-71. (Rom.10,12-17).

 
Prædiken til 24. søndag efter trinitatis 1975

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1976, s.1-3. (Matt.9,18-26).

 
Erasmus Montanus og evangeliet

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1981, s.61-62. (Johs.15,1-11).

 
2. søndag i fasten 1983

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1983, s.37-39. (Matt.15,21-28).

 
Kirkekamp

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1984, s.13-15. (Matt.13,44-52).

 
Dem på Vesterbro

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1984, s.93-94. (Matt.11,16-24).

 
Kristendommen sætter nationaliteten!

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1987, s.25-26. (Luk.2,21).

 
Dialektik

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1994, s.195-196. (Johs.15,1-11).

 
Mod håb med håb

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1998, s.87-88. (Luk.2,25-32).

 
"Kerneydelse"

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2003, s.147-148. (Luk.6,36-42).

 
Christian Truelsen 1907-2004

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2004, s.202. Af en begravelsestale i Skanderup kirke den 19.oktober 2004.

 
Kongens fødselsdag

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, 2012, nr. 9, november, s.170-171.

 
Ved Valentin Filskovs begravelse

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, 1967, nr. 6, juni, s.57-58, (Ps. 8, Math.11,25).

 
For at komme kom han

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, 1966, nr.2-3, feb.-mar., s.13-14 (Luk.19,1-10).

 
Nytår

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, 1980, Nr. 1, Januar, s. 1-2. (Matth. 6,5-13).

 
Prædiken

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, april, 1969, s.37-38. (Luc. 11,14-28)

 
Prædiken Nytaarsdag 1953

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1953, s.1-2.

 
Prædikanten og tilhøreren

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1958, s.45-46. (Mk.10,13-16).

 
"Et åndsanliggende"

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1960, s.89-91. (Luk.21,25-36).

 
Prædiken på søndag sexagesima

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1962, s.33-34. (Mk.4,26-32).

 
Tredie søndag i advent 1972

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1973, s.13-15. (Matt.11,2-10).

 
Røverkule eller bedehus

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1975, s.69-71. (Luk.19,41-48).

 
Prædiken i Hammelev og Enslev kirker den 14. april 1940

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1976, s.85-86. (Joh.14,1-11).

 
Guds ager

Af Vilhelm Krarup. Tidehverv, 1994, s.83-84. (Mk.4,26-32).

 
Æselkongens indtog

Af Christian Langballe, Tidehverv, årg. 79, 2005, nr. 9, november, s.191-192.

 
Fundamentalister

Af Christian Langballe. Tidehverv, 2003, s.79-80. Johs. 1, 35-51.

 
Davids herre

Af Christian Langballe. Tidehverv, 2003, s.211-212. Matt.22,34-46.

 
Kirkens fornyelse

Af Jesper Langballe, Tidehverv, nr. 3, marts, 2007, s.66-68. (Johs. 2,1-11).

 
Regnskabsdagen

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 2005, s.22-24. Matt.25,14-30.

 
Når Gud vækker os

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 2001, s.194-196. Luk. 17,11-19.

 
Som uens skabte han dem

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1991, s.79-80. Vielsestale/bryllupstale.

 
Har vi noget at betyde?

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1990, s.127-128. Matthæus kap. 28, vers 1-8.

 
Økologisk kult eller høstgudstjeneste

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1988, s.159-160.

 
De gamle

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1987, s.41-43. Lukas 2,33-40.

 
Fornuftens fallit

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1986, s.45-47.

 
Guds fortælling

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1984, s.57-59. Johs. 20,1-18.

 
Du skal

Af Jesper Langballe. Tidehverv, 1979, s.89-92. Lukas 6,36-42.

 
22. Søndag efter Trefoldighedsfesten

Af Johannes Lauridsen. Tidehverv, 1975, s.25-27. Mattæus evg. kap. 18,1-14.

 
Efter Påske

Af Niels Carl Lilleør. Tidehverv, 1998, s.108. (Luk. 24,13-35).

 
Søndag d. 2. Februar

Af Chr. Lindskrog. Tidehverv, 1930, s.109-111. Math. 14,22-33.

 
2. Søndag efter Hellig tre Kongers Dag

Af K. E. Løgstrup. Tidehverv, 1942, s.13-14.

 
Hyrde - får

Af Finn Malthe Madsen, Tidehverv, 2007, september, 150-152. (Text: Johs. 10, 11-16).

 
Prædiken i Bredsten kirke den 31. august 1969

Af Knud Møller, Tidehverv, 1970, nr. 2, februar, s.13-15 (Luk.10,23-37).

 
Prædiken i Bredsten og Ildved kirker den 16. januar 1972

Af Knud Møller. Tidehverv, 1972, s.13-14. Lukas 19,1-10.

 
Kløpulver

Af Claus Thomas Nielsen. Tidehverv, 2002, s.203-204. Lukas 7,36-50.

 
Slangen på korset

Af Claus Thomas Nielsen. Tidehverv, 2002, s.106-108. Joh.3,13-21.

 
Gud er retfærdig

Af Claus Thomas Nielsen. Tidehverv, 2000, s.209-210. Matt.5,43-48.

 
7. søndag efter trinitatis

Af Claus Oldenburg. Tidehverv, 1982, s.73-74. Matt.10,24-31.

 
Prædiken over Luk. 11,14-28

Af K. Olesen Larsen, Tidehverv, 1961, april-maj, s. 29-31.

 
Pinsedag 1960

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1960, s.73-75. Johs.14,15-21.

 
Ved Gustav Brøndsteds begravelse

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1960, s.1-2.

 
Prædiken på Langfredag

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1953, s.41-43.

 
Ved et Bryllup

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1948, s.61-62.

 
Prædiken paa Fastelavns Søndag

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1941, s.25-27. Matt. 3,13 til Enden.

 
Den trælbundne Vilje

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1934, s.33-35. Matt. 25,11-30.

 
Tro

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1932, s.33-35. Johs. 4,48.

 
Matth. 9, 18-26.

Af Poul Olesen. Tidehverv, 1934, s.81-82. (Matth. 9, 18-26).

 
Næsteræset

Af Monica Papazu. Tidehverv, 1993, s.82-84. (Matt.26,6-13).

 
De spedalskes samfund

Af Monica Papazu. Tidehverv, 1993, s.209-212. (Lukas 17,11-19).

 
Fasteprædiken i Esajaskirken

Af A. Benned Pedersen. Tidehverv, 1968, s.57-58.

 
Prædiken i Esajaskirken

Af A. Benned Pedersen. Tidehverv, 1974, s.41-42. Lukas.14,25ff.

 
Prædiken i Esajaskirken

Af A. Benned Pedersen. Tidehverv, 1975, s.45-46. Matt.26,30-31.

 
Den forsvarsløse opstandelsestro

Af Agnete Raahauge, Tidehverv, 2011, nr. 6, s.130-132. (2. påskedag, 2011).

 
Dronningeord

Af Agnete Raahauge, Tidehverv, 2005, nr. 6, juni, s. 131-132. (Johs. 16, 5-15).

 
Den gode hyrde

Af Agnete Raahauge, Tidehverv, 2005, nr. 5, maj, s.115-116. (Johs. 10, 11-16).

 
"Behold os, Herre, ved dit ord!"

Af Agnete Raahauge, Tidehverv, 2007, nr. 8, oktober, s.170-172.

 
Kirken i Danmark

Af Agnete Raahauge, Tidehverv, 2008, nr. 2. februar, s.42-44.

 
At forklare

Af Agnete Raahauge. Tidehverv, 2003, s.58-60. Matt.17,1-9.

 
"Den kristne frihed"

Af Thomas Reinholdt Rasmussen, Tidehverv, 2007, juni, s131-132. (Prædiken Påskedag 2007)

 
Prædiken i Hejls Kirke

Af Øjvind Reck. Tidehverv, 1979, s.77-78. (Luc. 6,36-42).

 
Prædiken ved indvielsen af dansk kirke i Berlin

Af Hans Olav Refshauge, Tidehverv, 1968, nr. 2, feb., s.13-14, (Joh.4,46-53).

 
Prædiken ved indvielsen af dansk kirke i Berlin

Af Hans Olav Refshauge. Tidehverv, 1968, s.13-14 (Joh.4,46-53).

 
Troen

Af Morten Rydal, Tidehverv, 2011, nr. 3, s.70-72. (Matt.11, 2-10, 3.s. i advent).

 
Bundethed

Af Morten Rydal, Tidehverv, 2007, nr. 1, januar, s.23-24. (Johs. 3, 1-15).

 
Så stå fast

Af Morten Rydal, Tidehverv, marts, 2005, side 70-72. (Luk. 2, 21).

 
Værs'go svar!

Af Ole Rydal, Tidehverv, februar, 2005, s. 46-48 - (tekst: Matthæus 21, 1-9).

 
Det rent faktiske

Af Ole Rydal. Tidehverv, 1991, s.19-20. (Johs. 1, 35-51).

 
Gud og kejseren

Af Ole Rydal. Tidehverv, 1991, s.147-148. (Math.22,15-22).

 
Dommedag

Af Ole Rydal. Tidehverv, 2003, s.103-104. (Math.25,31-46).

 
De pæne og -

Af Ole Rydal. Tidehverv, 1985, s.101-102. Lukas 16,1-9.

 
Øgleunger!

Af Ole Rydal. Tidehverv, 1989, s.163-164. (Math. 3, 8-10).

 
Forfatteren og de gamle koner

Af Ole Rydal. Tidehverv, 1991, s.147-148. (Luk.1,26-38).

 
Profeten

Af Tage Schack. Tidehverv, 1927, s.69-71. (Matth.23,34-39; Esajas 63,16-19.

 
Om en liden Stund

Af Tage Schack. Tidehverv, 1934, s.17-19. (Joh.16,16-22).

 
Prædiken ved Indsættelsen i Simon Peters Kirke

Af Tage Schack. Tidehverv, 1939, s.1-2. (Joh.2,1-11).

 
Søndag Sexagesima

Af Tage Schack. Tidehverv, 1939, s.13-14. (Luk.8,4-15).

 
Ordet

Af Johannes Schepelern. Tidehverv, 1929, s.137-139. Matth. 12,31-42.

 
Syndernes Forladelse - det største

Af Johannes Schepelern. Tidehverv, 1928, s.77-79. Matth. 9,1-8.

 
Ved Kristoffer Olesen Larsens begravelse

Af Johs. Simonsen, Tidehverv, 1964, nr. 10, december, s.81-83 (1.Pet.1,24-25).

 
Søndag sexagesima

Af Thorkild Skjerbæk. Tidehverv, 1951, s.65-67.

 
Han bevarede Barnet for os!

Af Gudmund Thomassen Sort. Tidehverv, 1927, s.161-162. (Math.2,19-23).

 
1. søndag efter Trinitatis 1985

Af Jes Gynther Sørensen. Tidehverv, 1985, s.85-86. Lukas 16,19-31.

 
Søndag efter nytaar

Af Richard Sørensen. Tidehverv, 1942, s.1-2. (Matth.2,13-18).

 
Påskedag 1975

Af K. Skov Thomsen. Tidehverv, 1975, s.47. Mrk. 16,1-7.

 
Virkelig frie

Af K. Skov Thomsen. Tidehverv, 1974, s.53-54. Johs. 8,28-36.

 
Herre eller tjener

Af Terkel Tikjøb. Tidehverv, 1989, s.39-40. (Matt.20,20-28).

 
Bryllupstale i Sabro kirke den 26. juni 1974

Af Svend Voss. Tidehverv, 1976, s.50-52. (Ef. 5,20-26).

 
"Vi tror paa Jesus Kristus"

Af Tage Wilhjelm. Tidehverv, 1941, s.13-15. (Mk.2,14-17).

 
Et kristent folk

Af Peter Østerby-Jørgensen. Tidehverv, 2001, s.174-176. (Johs.3,1-21.)